1 Har ansatt nyutdannede

1.1 Har din virksomhet etter 1. januar 2018 ansatt nyutdannede personer med en eller flere av utdanningene nedenfor?

Figur 1.1. Har din virksomhet etter 1. januar 2018 ansatt nyutdannede personer med en eller flere av utdanningene nedenfor? Med nyutdannet mener vi at personen har fullført utdanningen etter 1. januar 2018. Personer regnes som nyutdannede selv om de har hatt en annen arbeidsgiver etter utdanningen. Du må svare ja eller nei på alle tre delene av spørsmålet for å gå videre. Fordi svaret på dette spørsmålet påvirker hvilke andre spørsmål virksomheten skal få kan du ikke gå tilbake til dette spørsmålet etter du har svart.: Ansatt nyutdannede (N = 10202) xlsx

Gjenbruk