Metode

Generell beskrivelse av undersøkelsene

Undersøkelsen har følgende målgruppe: virksomheter som har ansatt nyutdannede med fagskole-, bachelor eller masterutdanning. Den siste undersøkelsen ble gjennomført høsten 2022 og var åpen i perioden 7.november til 20. desember. Spørreundersøkelsen ble koblet på registerdata fra SSB i ettertid. NIFU stod for utforming og programmering av spørreskjema og for selve datainnsamlingen, mens Statistisk sentralbyrå (SSB) bidro med avgrensing av populasjon og utsending av informasjon og lenke til undersøkelsen via Altinn.

Mer informasjon om datainnsamling og analysemateriale finnes i Dokumentasjonsnotatet.

Spørreskjemaer er tilgjengelig her: - 2022

Gjenbruk