Prosjektets historikk

Nordisk institutt for studier av innovasjon, forskning og utdanning (NIFU) har gjennomført to nasjonale spørreundersøkelser blant virksomheter som har ansatt nyutdannede med fagskole-, bachelor-, og masterutdanning på oppdrag fra Kunnskapsdepartementet. Undersøkelsene er kjent som Arbeidsgiverundersøkelsen.

Formålet med Arbeidsgiverundersøkelsen er å få arbeidsgiveres erfaring og vurdering knyttet til kompetansen som de nyutdannede har ervervet gjennom utdanningen samt informasjon om virksomhetenes nåværende og fremtidige kompetansebehov. Hvilke temaer det skal gjøres dypdykk i avtales for hver undersøkelse med Kunnskapsdepartementet. Resultatene fra undersøkelsen offentliggjøres i NIFUs ordinære rapportserie og foreligger nedlastbare i PDF-format på NIFUs nettsider og her.

Prosjektmedarbeidere for Arbeidsgiverundersøkelsen 2022

  • Siv-Elisabeth Skjelbred (Prosjektleder)
  • Ragnar Alne
  • Jon Furholt
  • Rune Borgan Reiling
  • Asgeir Skålholt
  • Marte E.S. Ulvestad

Publikasjoner

Tilgjengeliggjøring av data

Dataene fra 2022-undersøkelsen arkiveres hos SIKT for vitenskapelige formål etter prosjektet er fullført.

Gjenbruk