2022

På denne siden vises svarfordelingen på de fleste av spørsmålene inkludert i Arbeidsgiverundersøkelsen og supplerer rapporten publisert på NIFUs nettsider. På disse sidene vises den overordnede svarfordelingen, samt svarfordeling fordelt på undervariabler dersom det er signifikante forskjeller mellom undergruppene i denne variabelen. Under Mesos vises svarfordelingene for hver enkelt næring.

Les interaktiv versjon av kapitlene til venstre, eller last ned hele rapporten - (PDF) - (DOCX)

Gjenbruk