Arbeidsgiverundersøkelsen

Velkommen til Arbeidsgiverundersøkelsens nettsted. Under prosjektets historikk finner du mer informasjon om prosjektet. Under metode får du informasjon om datainnsamlingen og finner spørreskjemaet. Under rapporter finner du svarfordelingene på spørsmålene. Først samlet for alle respondentene, og under mesos finner du svarfordelingene separat for hvert fylke og hver næring. I tillegg finnes det en rapport som går i dybden på utvalgte temaer som finnes her.

Klikk her for nyeste rapport

Gjenbruk