4 Rekrutteringsbehov

4.1 I hvilken grad tror du virksomheten vil ha behov for å rekruttere personer med følgende utdanningsnivå de neste fem årene?: Rekrutteringsbehov neste fem år

Figur 4.1. I hvilken grad tror du virksomheten vil ha behov for å rekruttere personer med følgende utdanningsnivå de neste fem årene?: Rekrutteringsbehov neste fem år (N = [7160-8617]) xlsx

4.1.1 Hvor mange ansatte er det i virksomheten?

Figur 4.2. I hvilken grad tror du virksomheten vil ha behov for å rekruttere personer med følgende utdanningsnivå de neste fem årene?: Rekrutteringsbehov neste fem år etter Hvor mange ansatte er det i virksomheten? (N = [13931-16759]) xlsx

4.1.2 Hvilken type virksomhet representerer du?

Figur 4.3. I hvilken grad tror du virksomheten vil ha behov for å rekruttere personer med følgende utdanningsnivå de neste fem årene?: Rekrutteringsbehov neste fem år etter Hvilken type virksomhet representerer du? (N = [13921-16746]) xlsx

4.1.3 Hvilket fagfelt er det viktigste i rekrutteringen av personer med universitets-, høgskole- eller fagskoleutdanning til din virksomhet?

Figur 4.4. I hvilken grad tror du virksomheten vil ha behov for å rekruttere personer med følgende utdanningsnivå de neste fem årene?: Rekrutteringsbehov neste fem år etter Hvilket fagfelt er det viktigste i rekrutteringen av personer med universitets-, høgskole- eller fagskoleutdanning til din virksomhet? (N = 15680) xlsx
Figur 4.5. I hvilken grad tror du virksomheten vil ha behov for å rekruttere personer med følgende utdanningsnivå de neste fem årene?: Rekrutteringsbehov neste fem år etter Hvilket fagfelt er det viktigste i rekrutteringen av personer med universitets-, høgskole- eller fagskoleutdanning til din virksomhet? (N = 17212) xlsx
Figur 4.6. I hvilken grad tror du virksomheten vil ha behov for å rekruttere personer med følgende utdanningsnivå de neste fem årene?: Rekrutteringsbehov neste fem år etter Hvilket fagfelt er det viktigste i rekrutteringen av personer med universitets-, høgskole- eller fagskoleutdanning til din virksomhet? (N = 16507) xlsx
Figur 4.7. I hvilken grad tror du virksomheten vil ha behov for å rekruttere personer med følgende utdanningsnivå de neste fem årene?: Rekrutteringsbehov neste fem år etter Hvilket fagfelt er det viktigste i rekrutteringen av personer med universitets-, høgskole- eller fagskoleutdanning til din virksomhet? (N = 14301) xlsx

4.1.4 Hvilket utdanningsnivå er mest relevant for din kjernevirksomhet?

Figur 4.8. I hvilken grad tror du virksomheten vil ha behov for å rekruttere personer med følgende utdanningsnivå de neste fem årene?: Rekrutteringsbehov neste fem år etter Hvilket utdanningsnivå er mest relevant for din kjernevirksomhet? (N = 15702) xlsx
Figur 4.9. I hvilken grad tror du virksomheten vil ha behov for å rekruttere personer med følgende utdanningsnivå de neste fem årene?: Rekrutteringsbehov neste fem år etter Hvilket utdanningsnivå er mest relevant for din kjernevirksomhet? (N = 17234) xlsx
Figur 4.10. I hvilken grad tror du virksomheten vil ha behov for å rekruttere personer med følgende utdanningsnivå de neste fem årene?: Rekrutteringsbehov neste fem år etter Hvilket utdanningsnivå er mest relevant for din kjernevirksomhet? (N = 16532) xlsx
Figur 4.11. I hvilken grad tror du virksomheten vil ha behov for å rekruttere personer med følgende utdanningsnivå de neste fem årene?: Rekrutteringsbehov neste fem år etter Hvilket utdanningsnivå er mest relevant for din kjernevirksomhet? (N = 14320) xlsx

4.2 I hvilken grad har virksomheten et udekket kompetansebehov?

Figur 4.12. I hvilken grad har virksomheten et udekket kompetansebehov? (N = 9031) xlsx

4.2.1 Hvor mange ansatte er det i virksomheten?

Figur 4.13. I hvilken grad har virksomheten et udekket kompetansebehov? etter Hvor mange ansatte er det i virksomheten? (N = 17558) xlsx

4.2.2 Hvilken type virksomhet representerer du?

Figur 4.14. I hvilken grad har virksomheten et udekket kompetansebehov? etter Hvilken type virksomhet representerer du? (N = 17544) xlsx

4.2.3 Hvilket fagfelt er det viktigste i rekrutteringen av personer med universitets-, høgskole- eller fagskoleutdanning til din virksomhet?

Figur 4.15. I hvilken grad har virksomheten et udekket kompetansebehov? etter Hvilket fagfelt er det viktigste i rekrutteringen av personer med universitets-, høgskole- eller fagskoleutdanning til din virksomhet? (N = 18036) xlsx

4.2.4 Hvilket utdanningsnivå er mest relevant for din kjernevirksomhet?

Figur 4.16. I hvilken grad har virksomheten et udekket kompetansebehov? etter Hvilket utdanningsnivå er mest relevant for din kjernevirksomhet? (N = 18062) xlsx

4.3 Hvordan møter virksomheten oftest utfordringer knyttet til udekket kompetansebehov? Sett ett kryss

Figur 4.17. Hvordan møter virksomheten oftest utfordringer knyttet til udekket kompetansebehov? Sett ett kryss (N = 9018) xlsx

4.3.1 Hvor mange ansatte er det i virksomheten?

Figur 4.18. Hvordan møter virksomheten oftest utfordringer knyttet til udekket kompetansebehov? Sett ett kryss etter Hvor mange ansatte er det i virksomheten? (N = 17540) xlsx

4.3.2 Hvilken type virksomhet representerer du?

Figur 4.19. Hvordan møter virksomheten oftest utfordringer knyttet til udekket kompetansebehov? Sett ett kryss etter Hvilken type virksomhet representerer du? (N = 17526) xlsx

4.3.3 Hvilket fagfelt er det viktigste i rekrutteringen av personer med universitets-, høgskole- eller fagskoleutdanning til din virksomhet?

Figur 4.20. Hvordan møter virksomheten oftest utfordringer knyttet til udekket kompetansebehov? Sett ett kryss etter Hvilket fagfelt er det viktigste i rekrutteringen av personer med universitets-, høgskole- eller fagskoleutdanning til din virksomhet? (N = 18009) xlsx

4.3.4 Hvilket utdanningsnivå er mest relevant for din kjernevirksomhet?