3 Spesifikke ferdigheter

3.1 I hvilken grad synes du den/de nyutdannede virksomheten har rekruttert med mastergrad innehar følgende kunnskap og ferdigheter?

Figur 3.1. I hvilken grad synes du den/de nyutdannede virksomheten har rekruttert med mastergrad innehar følgende kunnskap og ferdigheter? (N = [2234-2272]) xlsx

3.1.1 Hvilken type virksomhet representerer du?

Figur 3.2. I hvilken grad synes du den/de nyutdannede virksomheten har rekruttert med mastergrad innehar følgende kunnskap og ferdigheter? etter Hvilken type virksomhet representerer du? (N = [4333-4407]) xlsx

3.1.2 Hvilket fagfelt er det viktigste i rekrutteringen av personer med universitets-, høgskole- eller fagskoleutdanning til din virksomhet?

Figur 3.3. I hvilken grad synes du den/de nyutdannede virksomheten har rekruttert med mastergrad innehar følgende kunnskap og ferdigheter? etter Hvilket fagfelt er det viktigste i rekrutteringen av personer med universitets-, høgskole- eller fagskoleutdanning til din virksomhet? (N = 4540) xlsx
Figur 3.4. I hvilken grad synes du den/de nyutdannede virksomheten har rekruttert med mastergrad innehar følgende kunnskap og ferdigheter? etter Hvilket fagfelt er det viktigste i rekrutteringen av personer med universitets-, høgskole- eller fagskoleutdanning til din virksomhet? (N = 4470) xlsx
Figur 3.5. I hvilken grad synes du den/de nyutdannede virksomheten har rekruttert med mastergrad innehar følgende kunnskap og ferdigheter? etter Hvilket fagfelt er det viktigste i rekrutteringen av personer med universitets-, høgskole- eller fagskoleutdanning til din virksomhet? (N = 4464) xlsx
Figur 3.6. I hvilken grad synes du den/de nyutdannede virksomheten har rekruttert med mastergrad innehar følgende kunnskap og ferdigheter? etter Hvilket fagfelt er det viktigste i rekrutteringen av personer med universitets-, høgskole- eller fagskoleutdanning til din virksomhet? (N = 4510) xlsx
Figur 3.7. I hvilken grad synes du den/de nyutdannede virksomheten har rekruttert med mastergrad innehar følgende kunnskap og ferdigheter? etter Hvilket fagfelt er det viktigste i rekrutteringen av personer med universitets-, høgskole- eller fagskoleutdanning til din virksomhet? (N = 4522) xlsx
Figur 3.8. I hvilken grad synes du den/de nyutdannede virksomheten har rekruttert med mastergrad innehar følgende kunnskap og ferdigheter? etter Hvilket fagfelt er det viktigste i rekrutteringen av personer med universitets-, høgskole- eller fagskoleutdanning til din virksomhet? (N = 4538) xlsx
Figur 3.9. I hvilken grad synes du den/de nyutdannede virksomheten har rekruttert med mastergrad innehar følgende kunnskap og ferdigheter? etter Hvilket fagfelt er det viktigste i rekrutteringen av personer med universitets-, høgskole- eller fagskoleutdanning til din virksomhet? (N = 4516) xlsx
Figur 3.10. I hvilken grad synes du den/de nyutdannede virksomheten har rekruttert med mastergrad innehar følgende kunnskap og ferdigheter? etter Hvilket fagfelt er det viktigste i rekrutteringen av personer med universitets-, høgskole- eller fagskoleutdanning til din virksomhet? (N = 4486) xlsx
Figur 3.11. I hvilken grad synes du den/de nyutdannede virksomheten har rekruttert med mastergrad innehar følgende kunnskap og ferdigheter? etter Hvilket fagfelt er det viktigste i rekrutteringen av personer med universitets-, høgskole- eller fagskoleutdanning til din virksomhet? (N = 4472) xlsx

3.1.3 Hvor mange ansatte er det i virksomheten?

Figur 3.12. I hvilken grad synes du den/de nyutdannede virksomheten har rekruttert med mastergrad innehar følgende kunnskap og ferdigheter? etter Hvor mange ansatte er det i virksomheten? (N = [4346-4397]) xlsx

3.2 I hvilken grad synes du den/de nyutdannede virksomheten har rekruttert med bachelorgrad innehar følgende kunnskap og ferdigheter?

Figur 3.13. I hvilken grad synes du den/de nyutdannede virksomheten har rekruttert med bachelorgrad innehar følgende kunnskap og ferdigheter? (N = [4077-4144]) xlsx

3.2.1 Hvor mange ansatte er det i virksomheten?