2 Overordnet tilfredshet

2.1 I hvor stor grad har nyutdannede med følgende utdanningsnivå de personlige/profesjonelle ferdighetene som kreves i arbeidet de skal gjøre i din virksomhet? Personlig/profesjonell ferdigheter er den utenomfaglige kompetansen som er nyttig i et bredt spekter av arbeidsoppgaver og fagområder. Det kalles også ofte generelle eller generiske ferdigheter.: Personlige/profesjonelle ferdigheter

Figur 2.1. I hvor stor grad har nyutdannede med følgende utdanningsnivå de personlige/profesjonelle ferdighetene som kreves i arbeidet de skal gjøre i din virksomhet? Personlig/profesjonell ferdigheter er den utenomfaglige kompetansen som er nyttig i et bredt spekter av arbeidsoppgaver og fagområder. Det kalles også ofte generelle eller generiske ferdigheter.: Personlige/profesjonelle ferdigheter (N = [3614-7222]) xlsx

2.1.1 Hvor mange ansatte er det i virksomheten?

Figur 2.2. I hvor stor grad har nyutdannede med følgende utdanningsnivå de personlige/profesjonelle ferdighetene som kreves i arbeidet de skal gjøre i din virksomhet? Personlig/profesjonell ferdigheter er den utenomfaglige kompetansen som er nyttig i et bredt spekter av arbeidsoppgaver og fagområder. Det kalles også ofte generelle eller generiske ferdigheter.: Personlige/profesjonelle ferdigheter etter Hvor mange ansatte er det i virksomheten? (N = [6796-13604]) xlsx

2.1.2 Hvilken type virksomhet representerer du?

Figur 2.3. I hvor stor grad har nyutdannede med følgende utdanningsnivå de personlige/profesjonelle ferdighetene som kreves i arbeidet de skal gjøre i din virksomhet? Personlig/profesjonell ferdigheter er den utenomfaglige kompetansen som er nyttig i et bredt spekter av arbeidsoppgaver og fagområder. Det kalles også ofte generelle eller generiske ferdigheter.: Personlige/profesjonelle ferdigheter etter Hvilken type virksomhet representerer du? (N = [6788-13590]) xlsx

2.1.3 Hvilket fagfelt er det viktigste i rekrutteringen av personer med universitets-, høgskole- eller fagskoleutdanning til din virksomhet?

Figur 2.4. I hvor stor grad har nyutdannede med følgende utdanningsnivå de personlige/profesjonelle ferdighetene som kreves i arbeidet de skal gjøre i din virksomhet? Personlig/profesjonell ferdigheter er den utenomfaglige kompetansen som er nyttig i et bredt spekter av arbeidsoppgaver og fagområder. Det kalles også ofte generelle eller generiske ferdigheter.: Personlige/profesjonelle ferdigheter etter Hvilket fagfelt er det viktigste i rekrutteringen av personer med universitets-, høgskole- eller fagskoleutdanning til din virksomhet? (N = 7127) xlsx
Figur 2.5. I hvor stor grad har nyutdannede med følgende utdanningsnivå de personlige/profesjonelle ferdighetene som kreves i arbeidet de skal gjøre i din virksomhet? Personlig/profesjonell ferdigheter er den utenomfaglige kompetansen som er nyttig i et bredt spekter av arbeidsoppgaver og fagområder. Det kalles også ofte generelle eller generiske ferdigheter.: Personlige/profesjonelle ferdigheter etter Hvilket fagfelt er det viktigste i rekrutteringen av personer med universitets-, høgskole- eller fagskoleutdanning til din virksomhet? (N = 14259) xlsx
Figur 2.6. I hvor stor grad har nyutdannede med følgende utdanningsnivå de personlige/profesjonelle ferdighetene som kreves i arbeidet de skal gjøre i din virksomhet? Personlig/profesjonell ferdigheter er den utenomfaglige kompetansen som er nyttig i et bredt spekter av arbeidsoppgaver og fagområder. Det kalles også ofte generelle eller generiske ferdigheter.: Personlige/profesjonelle ferdigheter etter Hvilket fagfelt er det viktigste i rekrutteringen av personer med universitets-, høgskole- eller fagskoleutdanning til din virksomhet? (N = 9438) xlsx

2.1.4 Hvilket utdanningsnivå er mest relevant for din kjernevirksomhet?

Figur 2.7. I hvor stor grad har nyutdannede med følgende utdanningsnivå de personlige/profesjonelle ferdighetene som kreves i arbeidet de skal gjøre i din virksomhet? Personlig/profesjonell ferdigheter er den utenomfaglige kompetansen som er nyttig i et bredt spekter av arbeidsoppgaver og fagområder. Det kalles også ofte generelle eller generiske ferdigheter.: Personlige/profesjonelle ferdigheter etter Hvilket utdanningsnivå er mest relevant for din kjernevirksomhet? (N = 7130) xlsx
Figur 2.8. I hvor stor grad har nyutdannede med følgende utdanningsnivå de personlige/profesjonelle ferdighetene som kreves i arbeidet de skal gjøre i din virksomhet? Personlig/profesjonell ferdigheter er den utenomfaglige kompetansen som er nyttig i et bredt spekter av arbeidsoppgaver og fagområder. Det kalles også ofte generelle eller generiske ferdigheter.: Personlige/profesjonelle ferdigheter etter Hvilket utdanningsnivå er mest relevant for din kjernevirksomhet? (N = 14262) xlsx
Figur 2.9. I hvor stor grad har nyutdannede med følgende utdanningsnivå de personlige/profesjonelle ferdighetene som kreves i arbeidet de skal gjøre i din virksomhet? Personlig/profesjonell ferdigheter er den utenomfaglige kompetansen som er nyttig i et bredt spekter av arbeidsoppgaver og fagområder. Det kalles også ofte generelle eller generiske ferdigheter.: Personlige/profesjonelle ferdigheter etter Hvilket utdanningsnivå er mest relevant for din kjernevirksomhet? (N = 9441) xlsx

2.2 I hvor stor grad har nyutdannede med følgende utdanningsnivå de yrkesspesifikke ferdighetene som kreves i arbeidet de skal gjøre i din virksomhet? Yrkesspesifikke ferdigheter dreier seg om de praktiske ferdigheter, metoder og teknikker som er nødvendig for å utføre ulike arbeidsoppgaver: Yrkesspesifikke ferdigheter

Figur 2.10. I hvor stor grad har nyutdannede med følgende utdanningsnivå de yrkesspesifikke ferdighetene som kreves i arbeidet de skal gjøre i din virksomhet? Yrkesspesifikke ferdigheter dreier seg om de praktiske ferdigheter, metoder og teknikker som er nødvendig for å utføre ulike arbeidsoppgaver: Yrkesspesifikke ferdigheter (N = [3521-7029]) xlsx

2.2.1 Hvor mange ansatte er det i virksomheten?

Figur 2.11. I hvor stor grad har nyutdannede med følgende utdanningsnivå de yrkesspesifikke ferdighetene som kreves i arbeidet de skal gjøre i din virksomhet? Yrkesspesifikke ferdigheter dreier seg om de praktiske ferdigheter, metoder og teknikker som er nødvendig for å utføre ulike arbeidsoppgaver: Yrkesspesifikke ferdigheter etter Hvor mange ansatte er det i virksomheten? (N = [6657-13308]) xlsx

2.2.2 Hvilket fagfelt er det viktigste i rekrutteringen av personer med universitets-, høgskole- eller fagskoleutdanning til din virksomhet?

Figur 2.12. I hvor stor grad har nyutdannede med følgende utdanningsnivå de yrkesspesifikke ferdighetene som kreves i arbeidet de skal gjøre i din virksomhet? Yrkesspesifikke ferdigheter dreier seg om de praktiske ferdigheter, metoder og teknikker som er nødvendig for å utføre ulike arbeidsoppgaver: Yrkesspesifikke ferdigheter etter Hvilket fagfelt er det viktigste i rekrutteringen av personer med universitets-, høgskole- eller fagskoleutdanning til din virksomhet? (N = 6981) xlsx
Figur 2.13. I hvor stor grad har nyutdannede med følgende utdanningsnivå de yrkesspesifikke ferdighetene som kreves i arbeidet de skal gjøre i din virksomhet? Yrkesspesifikke ferdigheter dreier seg om de praktiske ferdigheter, metoder og teknikker som er nødvendig for å utføre ulike arbeidsoppgaver: Yrkesspesifikke ferdigheter etter Hvilket fagfelt er det viktigste i rekrutteringen av personer med universitets-, høgskole- eller fagskoleutdanning til din virksomhet? (N = 13944) xlsx
Figur 2.14. I hvor stor grad har nyutdannede med følgende utdanningsnivå de yrkesspesifikke ferdighetene som kreves i arbeidet de skal gjøre i din virksomhet? Yrkesspesifikke ferdigheter dreier seg om de praktiske ferdigheter, metoder og teknikker som er nødvendig for å utføre ulike arbeidsoppgaver: Yrkesspesifikke ferdigheter etter Hvilket fagfelt er det viktigste i rekrutteringen av personer med universitets-, høgskole- eller fagskoleutdanning til din virksomhet? (N = 9210) xlsx

2.2.3 Hvilket utdanningsnivå er mest relevant for din kjernevirksomhet?

Figur 2.15. I hvor stor grad har nyutdannede med følgende utdanningsnivå de yrkesspesifikke ferdighetene som kreves i arbeidet de skal gjøre i din virksomhet? Yrkesspesifikke ferdigheter dreier seg om de praktiske ferdigheter, metoder og teknikker som er nødvendig for å utføre ulike arbeidsoppgaver: Yrkesspesifikke ferdigheter etter Hvilket utdanningsnivå er mest relevant for din kjernevirksomhet? (N = 6984) xlsx
Figur 2.16. I hvor stor grad har nyutdannede med følgende utdanningsnivå de yrkesspesifikke ferdighetene som kreves i arbeidet de skal gjøre i din virksomhet? Yrkesspesifikke ferdigheter dreier seg om de praktiske ferdigheter, metoder og teknikker som er nødvendig for å utføre ulike arbeidsoppgaver: Yrkesspesifikke ferdigheter etter Hvilket utdanningsnivå er mest relevant for din kjernevirksomhet? (N = 13949) xlsx
Figur 2.17. I hvor stor grad har nyutdannede med følgende utdanningsnivå de yrkesspesifikke ferdighetene som kreves i arbeidet de skal gjøre i din virksomhet? Yrkesspesifikke ferdigheter dreier seg om de praktiske ferdigheter, metoder og teknikker som er nødvendig for å utføre ulike arbeidsoppgaver: Yrkesspesifikke ferdigheter etter Hvilket utdanningsnivå er mest relevant for din kjernevirksomhet? (N = 9213) xlsx

2.2.4 Hvilken type virksomhet representerer du?

Figur 2.18. I hvor stor grad har nyutdannede med følgende utdanningsnivå de yrkesspesifikke ferdighetene som kreves i arbeidet de skal gjøre i din virksomhet? Yrkesspesifikke ferdigheter dreier seg om de praktiske ferdigheter, metoder og teknikker som er nødvendig for å utføre ulike arbeidsoppgaver: Yrkesspesifikke ferdigheter etter Hvilken type virksomhet representerer du? (N = [8803-13294]) xlsx

2.3 I hvilken grad opplever du at nyutdannede med følgende utdanningsnivå har ferdigheter til å utføre mer utfordrende oppgaver enn de som kreves i arbeidet de skal gjøre i din virksomhet?: Ferdigheter til mer utfordrende oppgaver

Figur 2.19. I hvilken grad opplever du at nyutdannede med følgende utdanningsnivå har ferdigheter til å utføre mer utfordrende oppgaver enn de som kreves i arbeidet de skal gjøre i din virksomhet?: Ferdigheter til mer utfordrende oppgaver (N = [3532-7087]) xlsx

2.3.1 Hvilken type virksomhet representerer du?

Figur 2.20. I hvilken grad opplever du at nyutdannede med følgende utdanningsnivå har ferdigheter til å utføre mer utfordrende oppgaver enn de som kreves i arbeidet de skal gjøre i din virksomhet?: Ferdigheter til mer utfordrende oppgaver etter Hvilken type virksomhet representerer du? (N = [6693-13455]) xlsx

2.3.2 Hvilket fagfelt er det viktigste i rekrutteringen av personer med universitets-, høgskole- eller fagskoleutdanning til din virksomhet?