5 Utdanning fra utlandet

5.1 Har virksomheten det siste året ansatt norske personer med utdanning fra utlandet som høyeste fullførte utdanning?

Figur 5.1. Har virksomheten det siste året ansatt norske personer med utdanning fra utlandet som høyeste fullførte utdanning? (N = 9008) xlsx

5.1.1 Hvor mange ansatte er det i virksomheten?

Figur 5.2. Har virksomheten det siste året ansatt norske personer med utdanning fra utlandet som høyeste fullførte utdanning? etter Hvor mange ansatte er det i virksomheten? (N = 17533) xlsx

5.1.2 Hvilken type virksomhet representerer du?

Figur 5.3. Har virksomheten det siste året ansatt norske personer med utdanning fra utlandet som høyeste fullførte utdanning? etter Hvilken type virksomhet representerer du? (N = 17519) xlsx

5.1.3 Hvilket fagfelt er det viktigste i rekrutteringen av personer med universitets-, høgskole- eller fagskoleutdanning til din virksomhet?

Figur 5.4. Har virksomheten det siste året ansatt norske personer med utdanning fra utlandet som høyeste fullførte utdanning? etter Hvilket fagfelt er det viktigste i rekrutteringen av personer med universitets-, høgskole- eller fagskoleutdanning til din virksomhet? (N = 17991) xlsx

5.1.4 Hvilket utdanningsnivå er mest relevant for din kjernevirksomhet?

Figur 5.5. Har virksomheten det siste året ansatt norske personer med utdanning fra utlandet som høyeste fullførte utdanning? etter Hvilket utdanningsnivå er mest relevant for din kjernevirksomhet? (N = 18016) xlsx

5.2 Har virksomheten det siste året intervjuet norske personer med utdanning fra utlandet som høyeste fullførte utdanning?

Figur 5.6. Har virksomheten det siste året intervjuet norske personer med utdanning fra utlandet som høyeste fullførte utdanning? (N = 9004) xlsx

5.2.1 Hvor mange ansatte er det i virksomheten?

Figur 5.7. Har virksomheten det siste året intervjuet norske personer med utdanning fra utlandet som høyeste fullførte utdanning? etter Hvor mange ansatte er det i virksomheten? (N = 17526) xlsx

5.2.2 Hvilken type virksomhet representerer du?

Figur 5.8. Har virksomheten det siste året intervjuet norske personer med utdanning fra utlandet som høyeste fullførte utdanning? etter Hvilken type virksomhet representerer du? (N = 17512) xlsx

5.2.3 Hvilket fagfelt er det viktigste i rekrutteringen av personer med universitets-, høgskole- eller fagskoleutdanning til din virksomhet?

Figur 5.9. Har virksomheten det siste året intervjuet norske personer med utdanning fra utlandet som høyeste fullførte utdanning? etter Hvilket fagfelt er det viktigste i rekrutteringen av personer med universitets-, høgskole- eller fagskoleutdanning til din virksomhet? (N = 17984) xlsx

5.2.4 Hvilket utdanningsnivå er mest relevant for din kjernevirksomhet?

Figur 5.10. Har virksomheten det siste året intervjuet norske personer med utdanning fra utlandet som høyeste fullførte utdanning? etter Hvilket utdanningsnivå er mest relevant for din kjernevirksomhet? (N = 18008) xlsx

5.3 Har virksomheten det siste året ansatt utenlandske personer med utdanning fra utlandet som høyeste fullførte utdanning?

Figur 5.11. Har virksomheten det siste året ansatt utenlandske personer med utdanning fra utlandet som høyeste fullførte utdanning? (N = 8879) xlsx

5.3.1 Hvor mange ansatte er det i virksomheten?

Figur 5.12. Har virksomheten det siste året ansatt utenlandske personer med utdanning fra utlandet som høyeste fullførte utdanning? etter Hvor mange ansatte er det i virksomheten? (N = 17292) xlsx

5.3.2 Hvilken type virksomhet representerer du?

Figur 5.13. Har virksomheten det siste året ansatt utenlandske personer med utdanning fra utlandet som høyeste fullførte utdanning? etter Hvilken type virksomhet representerer du? (N = 17278) xlsx

5.3.3 Hvilket fagfelt er det viktigste i rekrutteringen av personer med universitets-, høgskole- eller fagskoleutdanning til din virksomhet?

Figur 5.14. Har virksomheten det siste året ansatt utenlandske personer med utdanning fra utlandet som høyeste fullførte utdanning? etter Hvilket fagfelt er det viktigste i rekrutteringen av personer med universitets-, høgskole- eller fagskoleutdanning til din virksomhet? (N = 17733) xlsx

5.3.4 Hvilket utdanningsnivå er mest relevant for din kjernevirksomhet?

Figur 5.15. Har virksomheten det siste året ansatt utenlandske personer med utdanning fra utlandet som høyeste fullførte utdanning? etter Hvilket utdanningsnivå er mest relevant for din kjernevirksomhet? (N = 17758) xlsx

5.4 Har virksomheten det siste året intervjuet utenlandske personer med utdanning fra utlandet som høyeste fullførte utdanning?

Figur 5.16. Har virksomheten det siste året intervjuet utenlandske personer med utdanning fra utlandet som høyeste fullførte utdanning? (N = 8873) xlsx

5.4.1 Hvor mange ansatte er det i virksomheten?

Figur 5.17. Har virksomheten det siste året intervjuet utenlandske personer med utdanning fra utlandet som høyeste fullførte utdanning? etter Hvor mange ansatte er det i virksomheten? (N = 17281) xlsx

5.4.2 Hvilken type virksomhet representerer du?

Figur 5.18. Har virksomheten det siste året intervjuet utenlandske personer med utdanning fra utlandet som høyeste fullførte utdanning? etter Hvilken type virksomhet representerer du? (N = 17267) xlsx

5.4.3 Hvilket fagfelt er det viktigste i rekrutteringen av personer med universitets-, høgskole- eller fagskoleutdanning til din virksomhet?

Figur 5.19. Har virksomheten det siste året intervjuet utenlandske personer med utdanning fra utlandet som høyeste fullførte utdanning? etter Hvilket fagfelt er det viktigste i rekrutteringen av personer med universitets-, høgskole- eller fagskoleutdanning til din virksomhet? (N = 17721) xlsx

5.4.4 Hvilket utdanningsnivå er mest relevant for din kjernevirksomhet?

Figur 5.20. Har virksomheten det siste året intervjuet utenlandske personer med utdanning fra utlandet som høyeste fullførte utdanning? etter Hvilket utdanningsnivå er mest relevant for din kjernevirksomhet? (N = 17746) xlsx

5.5 Hvor enig/uenig er du i følgende påstander

Figur 5.21. Hvor enig/uenig er du i følgende påstander (N = [8801-8823]) xlsx

5.5.1 Hvor mange ansatte er det i virksomheten?

Figur 5.22. Hvor enig/uenig er du i følgende påstander etter Hvor mange ansatte er det i virksomheten? (N = [17188-17232]) xlsx

5.5.2 Hvilken type virksomhet representerer du?