7 Samarbeid

7.1 Hvilken av de følgende aktivitetene har virksomheten gjennomført det siste året: Samarbeidsaktiviteter

Figur 7.1. Hvilken av de følgende aktivitetene har virksomheten gjennomført det siste året: Samarbeidsaktiviteter (N = [8601-8660]) xlsx

7.1.1 Hvor mange ansatte er det i virksomheten?

Figur 7.2. Hvilken av de følgende aktivitetene har virksomheten gjennomført det siste året: Samarbeidsaktiviteter etter Hvor mange ansatte er det i virksomheten? (N = [16972-17082]) xlsx

7.1.2 Hvilken type virksomhet representerer du?

Figur 7.3. Hvilken av de følgende aktivitetene har virksomheten gjennomført det siste året: Samarbeidsaktiviteter etter Hvilken type virksomhet representerer du? (N = [16955-17064]) xlsx

7.1.3 Hvilket fagfelt er det viktigste i rekrutteringen av personer med universitets-, høgskole- eller fagskoleutdanning til din virksomhet?

Figur 7.4. Hvilken av de følgende aktivitetene har virksomheten gjennomført det siste året: Samarbeidsaktiviteter etter Hvilket fagfelt er det viktigste i rekrutteringen av personer med universitets-, høgskole- eller fagskoleutdanning til din virksomhet? (N = 17183) xlsx
Figur 7.5. Hvilken av de følgende aktivitetene har virksomheten gjennomført det siste året: Samarbeidsaktiviteter etter Hvilket fagfelt er det viktigste i rekrutteringen av personer med universitets-, høgskole- eller fagskoleutdanning til din virksomhet? (N = 17219) xlsx
Figur 7.6. Hvilken av de følgende aktivitetene har virksomheten gjennomført det siste året: Samarbeidsaktiviteter etter Hvilket fagfelt er det viktigste i rekrutteringen av personer med universitets-, høgskole- eller fagskoleutdanning til din virksomhet? (N = 17295) xlsx
Figur 7.7. Hvilken av de følgende aktivitetene har virksomheten gjennomført det siste året: Samarbeidsaktiviteter etter Hvilket fagfelt er det viktigste i rekrutteringen av personer med universitets-, høgskole- eller fagskoleutdanning til din virksomhet? (N = 17177) xlsx
Figur 7.8. Hvilken av de følgende aktivitetene har virksomheten gjennomført det siste året: Samarbeidsaktiviteter etter Hvilket fagfelt er det viktigste i rekrutteringen av personer med universitets-, høgskole- eller fagskoleutdanning til din virksomhet? (N = 17243) xlsx
Figur 7.9. Hvilken av de følgende aktivitetene har virksomheten gjennomført det siste året: Samarbeidsaktiviteter etter Hvilket fagfelt er det viktigste i rekrutteringen av personer med universitets-, høgskole- eller fagskoleutdanning til din virksomhet? (N = 17225) xlsx

7.1.4 Hvilket utdanningsnivå er mest relevant for din kjernevirksomhet?

Figur 7.10. Hvilken av de følgende aktivitetene har virksomheten gjennomført det siste året: Samarbeidsaktiviteter etter Hvilket utdanningsnivå er mest relevant for din kjernevirksomhet? (N = 17208) xlsx
Figur 7.11. Hvilken av de følgende aktivitetene har virksomheten gjennomført det siste året: Samarbeidsaktiviteter etter Hvilket utdanningsnivå er mest relevant for din kjernevirksomhet? (N = 17244) xlsx
Figur 7.12. Hvilken av de følgende aktivitetene har virksomheten gjennomført det siste året: Samarbeidsaktiviteter etter Hvilket utdanningsnivå er mest relevant for din kjernevirksomhet? (N = 17320) xlsx
Figur 7.13. Hvilken av de følgende aktivitetene har virksomheten gjennomført det siste året: Samarbeidsaktiviteter etter Hvilket utdanningsnivå er mest relevant for din kjernevirksomhet? (N = 17202) xlsx
Figur 7.14. Hvilken av de følgende aktivitetene har virksomheten gjennomført det siste året: Samarbeidsaktiviteter etter Hvilket utdanningsnivå er mest relevant for din kjernevirksomhet? (N = 17268) xlsx
Figur 7.15. Hvilken av de følgende aktivitetene har virksomheten gjennomført det siste året: Samarbeidsaktiviteter etter Hvilket utdanningsnivå er mest relevant for din kjernevirksomhet? (N = 17250) xlsx

Gjenbruk