5 Utdanning fra utlandet

5.1 Har virksomheten det siste året ansatt norske personer med utdanning fra utlandet som høyeste fullførte utdanning?

Figur 5.1. Har virksomheten det siste året ansatt norske personer med utdanning fra utlandet som høyeste fullførte utdanning? For gruppe: Off. adm. og forsvar (N = 392) xlsx
Figur 5.2. Har virksomheten det siste året ansatt norske personer med utdanning fra utlandet som høyeste fullførte utdanning? For gruppe: Alle andre (N = 8026) xlsx

5.1.1 Hvor mange ansatte er det i virksomheten?

Figur 5.3. Har virksomheten det siste året ansatt norske personer med utdanning fra utlandet som høyeste fullførte utdanning? For gruppe: Off. adm. og forsvar etter Hvor mange ansatte er det i virksomheten? (N = 784) xlsx
Figur 5.4. Har virksomheten det siste året ansatt norske personer med utdanning fra utlandet som høyeste fullførte utdanning? For gruppe: Alle andre etter Hvor mange ansatte er det i virksomheten? (N = 16045) xlsx

5.1.2 Hvilken type virksomhet representerer du?

Figur 5.5. Har virksomheten det siste året ansatt norske personer med utdanning fra utlandet som høyeste fullførte utdanning? For gruppe: Off. adm. og forsvar etter Hvilken type virksomhet representerer du? (N = 784) xlsx
Figur 5.6. Har virksomheten det siste året ansatt norske personer med utdanning fra utlandet som høyeste fullførte utdanning? For gruppe: Alle andre etter Hvilken type virksomhet representerer du? (N = 16039) xlsx

5.1.3 Hvilket fagfelt er det viktigste i rekrutteringen av personer med universitets-, høgskole- eller fagskoleutdanning til din virksomhet?

Figur 5.7. Har virksomheten det siste året ansatt norske personer med utdanning fra utlandet som høyeste fullførte utdanning? For gruppe: Off. adm. og forsvar etter Hvilket fagfelt er det viktigste i rekrutteringen av personer med universitets-, høgskole- eller fagskoleutdanning til din virksomhet? (N = 781) xlsx
Figur 5.8. Har virksomheten det siste året ansatt norske personer med utdanning fra utlandet som høyeste fullførte utdanning? For gruppe: Alle andre etter Hvilket fagfelt er det viktigste i rekrutteringen av personer med universitets-, høgskole- eller fagskoleutdanning til din virksomhet? (N = 16032) xlsx

5.1.4 Hvilket utdanningsnivå er mest relevant for din kjernevirksomhet?

Figur 5.9. Har virksomheten det siste året ansatt norske personer med utdanning fra utlandet som høyeste fullførte utdanning? For gruppe: Off. adm. og forsvar etter Hvilket utdanningsnivå er mest relevant for din kjernevirksomhet? (N = 784) xlsx
Figur 5.10. Har virksomheten det siste året ansatt norske personer med utdanning fra utlandet som høyeste fullførte utdanning? For gruppe: Alle andre etter Hvilket utdanningsnivå er mest relevant for din kjernevirksomhet? (N = 16052) xlsx

5.2 Har virksomheten det siste året intervjuet norske personer med utdanning fra utlandet som høyeste fullførte utdanning?

Figur 5.11. Har virksomheten det siste året intervjuet norske personer med utdanning fra utlandet som høyeste fullførte utdanning? For gruppe: Off. adm. og forsvar (N = 392) xlsx
Figur 5.12. Har virksomheten det siste året intervjuet norske personer med utdanning fra utlandet som høyeste fullførte utdanning? For gruppe: Alle andre (N = 8023) xlsx

5.2.1 Hvor mange ansatte er det i virksomheten?

Figur 5.13. Har virksomheten det siste året intervjuet norske personer med utdanning fra utlandet som høyeste fullførte utdanning? For gruppe: Off. adm. og forsvar etter Hvor mange ansatte er det i virksomheten? (N = 784) xlsx
Figur 5.14. Har virksomheten det siste året intervjuet norske personer med utdanning fra utlandet som høyeste fullførte utdanning? For gruppe: Alle andre etter Hvor mange ansatte er det i virksomheten? (N = 16039) xlsx

5.2.2 Hvilken type virksomhet representerer du?

Figur 5.15. Har virksomheten det siste året intervjuet norske personer med utdanning fra utlandet som høyeste fullførte utdanning? For gruppe: Off. adm. og forsvar etter Hvilken type virksomhet representerer du? (N = 784) xlsx
Figur 5.16. Har virksomheten det siste året intervjuet norske personer med utdanning fra utlandet som høyeste fullførte utdanning? For gruppe: Alle andre etter Hvilken type virksomhet representerer du? (N = 16033) xlsx

5.2.3 Hvilket fagfelt er det viktigste i rekrutteringen av personer med universitets-, høgskole- eller fagskoleutdanning til din virksomhet?

Figur 5.17. Har virksomheten det siste året intervjuet norske personer med utdanning fra utlandet som høyeste fullførte utdanning? For gruppe: Off. adm. og forsvar etter Hvilket fagfelt er det viktigste i rekrutteringen av personer med universitets-, høgskole- eller fagskoleutdanning til din virksomhet? (N = 781) xlsx
Figur 5.18. Har virksomheten det siste året intervjuet norske personer med utdanning fra utlandet som høyeste fullførte utdanning? For gruppe: Alle andre etter Hvilket fagfelt er det viktigste i rekrutteringen av personer med universitets-, høgskole- eller fagskoleutdanning til din virksomhet? (N = 16026) xlsx

5.2.4 Hvilket utdanningsnivå er mest relevant for din kjernevirksomhet?

Figur 5.19. Har virksomheten det siste året intervjuet norske personer med utdanning fra utlandet som høyeste fullførte utdanning? For gruppe: Off. adm. og forsvar etter Hvilket utdanningsnivå er mest relevant for din kjernevirksomhet? (N = 784) xlsx
Figur 5.20. Har virksomheten det siste året intervjuet norske personer med utdanning fra utlandet som høyeste fullførte utdanning? For gruppe: Alle andre etter Hvilket utdanningsnivå er mest relevant for din kjernevirksomhet? (N = 16046) xlsx

5.3 Har virksomheten det siste året ansatt utenlandske personer med utdanning fra utlandet som høyeste fullførte utdanning?

Figur 5.21. Har virksomheten det siste året ansatt utenlandske personer med utdanning fra utlandet som høyeste fullførte utdanning? For gruppe: Off. adm. og forsvar (N = 388) xlsx
Figur 5.22. Har virksomheten det siste året ansatt utenlandske personer med utdanning fra utlandet som høyeste fullførte utdanning? For gruppe: Alle andre (N = 7919) xlsx

5.3.1 Hvor mange ansatte er det i virksomheten?

Figur 5.23. Har virksomheten det siste året ansatt utenlandske personer med utdanning fra utlandet som høyeste fullførte utdanning? For gruppe: Off. adm. og forsvar etter Hvor mange ansatte er det i virksomheten? (N = 776) xlsx
Figur 5.24. Har virksomheten det siste året ansatt utenlandske personer med utdanning fra utlandet som høyeste fullførte utdanning? For gruppe: Alle andre etter Hvor mange ansatte er det i virksomheten? (N = 15831) xlsx

5.3.2 Hvilken type virksomhet representerer du?

Figur 5.25. Har virksomheten det siste året ansatt utenlandske personer med utdanning fra utlandet som høyeste fullførte utdanning? For gruppe: Off. adm. og forsvar etter Hvilken type virksomhet representerer du? (N = 776) xlsx
Figur 5.26. Har virksomheten det siste året ansatt utenlandske personer med utdanning fra utlandet som høyeste fullførte utdanning? For gruppe: Alle andre etter Hvilken type virksomhet representerer du? (N = 15825) xlsx

5.3.3 Hvilket fagfelt er det viktigste i rekrutteringen av personer med universitets-, høgskole- eller fagskoleutdanning til din virksomhet?

Figur 5.27. Har virksomheten det siste året ansatt utenlandske personer med utdanning fra utlandet som høyeste fullførte utdanning? For gruppe: Off. adm. og forsvar etter Hvilket fagfelt er det viktigste i rekrutteringen av personer med universitets-, høgskole- eller fagskoleutdanning til din virksomhet? (N = 774) xlsx
Figur 5.28. Har virksomheten det siste året ansatt utenlandske personer med utdanning fra utlandet som høyeste fullførte utdanning? For gruppe: Alle andre etter Hvilket fagfelt er det viktigste i rekrutteringen av personer med universitets-, høgskole- eller fagskoleutdanning til din virksomhet? (N = 15817) xlsx

5.3.4 Hvilket utdanningsnivå er mest relevant for din kjernevirksomhet?

Figur 5.29. Har virksomheten det siste året ansatt utenlandske personer med utdanning fra utlandet som høyeste fullførte utdanning? For gruppe: Off. adm. og forsvar etter Hvilket utdanningsnivå er mest relevant for din kjernevirksomhet? (N = 776) xlsx
Figur 5.30. Har virksomheten det siste året ansatt utenlandske personer med utdanning fra utlandet som høyeste fullførte utdanning? For gruppe: Alle andre etter Hvilket utdanningsnivå er mest relevant for din kjernevirksomhet? (N = 15838) xlsx

5.4 Har virksomheten det siste året intervjuet utenlandske personer med utdanning fra utlandet som høyeste fullførte utdanning?

Figur 5.31. Har virksomheten det siste året intervjuet utenlandske personer med utdanning fra utlandet som høyeste fullførte utdanning? For gruppe: Off. adm. og forsvar (N = 387) xlsx
Figur 5.32. Har virksomheten det siste året intervjuet utenlandske personer med utdanning fra utlandet som høyeste fullførte utdanning? For gruppe: Alle andre (N = 7915) xlsx

5.4.1 Hvor mange ansatte er det i virksomheten?

Figur 5.33. Har virksomheten det siste året intervjuet utenlandske personer med utdanning fra utlandet som høyeste fullførte utdanning? For gruppe: Off. adm. og forsvar etter Hvor mange ansatte er det i virksomheten? (N = 774) xlsx
Figur 5.34. Har virksomheten det siste året intervjuet utenlandske personer med utdanning fra utlandet som høyeste fullførte utdanning? For gruppe: Alle andre etter Hvor mange ansatte er det i virksomheten? (N = 15823) xlsx

5.4.2 Hvilken type virksomhet representerer du?

Figur 5.35. Har virksomheten det siste året intervjuet utenlandske personer med utdanning fra utlandet som høyeste fullførte utdanning? For gruppe: Off. adm. og forsvar etter Hvilken type virksomhet representerer du? (N = 774) xlsx
Figur 5.36. Har virksomheten det siste året intervjuet utenlandske personer med utdanning fra utlandet som høyeste fullførte utdanning? For gruppe: Alle andre etter Hvilken type virksomhet representerer du? (N = 15817) xlsx

5.4.3 Hvilket fagfelt er det viktigste i rekrutteringen av personer med universitets-, høgskole- eller fagskoleutdanning til din virksomhet?

Figur 5.37. Har virksomheten det siste året intervjuet utenlandske personer med utdanning fra utlandet som høyeste fullførte utdanning? For gruppe: Off. adm. og forsvar etter Hvilket fagfelt er det viktigste i rekrutteringen av personer med universitets-, høgskole- eller fagskoleutdanning til din virksomhet? (N = 772) xlsx